კავკასიაში პირველი გავლენის ფონდი “აქციო” დაფუძნდა

აქციო

პირველი გავლენის ფონდი საქართველოში.

გავლენის ინვესტორი *

სოციალური შედეგების სტატისტიკა

ჩვენი პრიორიტეტები

პრიორიტეტი რამე

აღწერა

პრიორიტეტი რამე 2

პრიორიტეტი რამე 3

ჩვენ შესახებ

ჩვენ შესახებ

პირველი გავლენის ფონდი საქართველოში - „აქციო“- საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრის (CSRDG) მიერ 2022 წელს დაფუძნდა. 

ფონდის მისიაა საქართველოში სოციალური ეკონომიკის განვითარების ხელშეწყობა.ამისათვის ჩვენ, გავლენის ინვესტორებთან ერთად, ვქმნით  მექანიზმებს, რომლებიც მოქმედ სოციალურ საწარმოებს ბიზნესისა და გავლენის მასშტაბის ზრდის შესაძლებლობას აძლევს. 

მომდევნო 5 წლის მანძილზე „აქციო“ მხარს დაუჭერს 10 მოქმედი სოციალური საწარმოს გაძლიერებას.

ბოლო სიახლეები

აქციო - პირველი გავლენის ფონდი საქართველოში

აძლიერებას როგორც ეკონომიკური, ისე სოციალური და გარემოსდაცვითი გავლენის მასშტაბების ზრდაში. ფონდის მიზანია, მომდევნო 5 წლის ს...

IMPACT FOR BREAKFAST - შეხვედრა საფინანსო ინსტიტუტების წარმომადგენლებთან

IMPACT FOR BREAKFAST - შეხვედრა საფინანსო ინსტიტუტების წარმომადგენლებთან

აქციო სოციალური საწარმოებისთვის ინტერესების გამოხატვის კონკურსს აცხადებს

აქციო სოციალური საწარმოებისთვის ინტერესების გამოხატვის კონკურსს აცხადებს

ტესტი #1

ტესტი #1

ჩვენი გავლენის ინვესტორები

ეს ვებგვერდი შექმნილია ევროკავშირისა და პური მსოფლიოსთვის ფინანსური მხარდაჭერით. მის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი და შესაძლოა, რომ იგი არ გამოხატავდეს ევროკავშირისა და პური მსოფლიოსთვის შეხედულებებს.