კავკასიაში პირველი გავლენის ფონდი “აქციო” დაფუძნდა