კავკასიაში პირველი გავლენის ფონდი “აქციო” დაფუძნდა

CSRDG-ს ინიციატივით გავლენის ინვესტორთა კლუბი დაფუძნდა

პოტენციურ გავლენის ინვესტორებთან შეხვედრა 

 

საქართველოში პირველი გავლენის ფონდის დაფუძნებასთან დაკავშირებით, საქართველოში ვენჩურული ფილანტროპიის ევროპული ასოციაციისა (EVPA) და CSRDG-ს წარმომადგენლები ბიზნეს სექტორის წარმომადგენლებსა და პოტენციურ გავლენის ინვესტორებს შეხვდნენ.

შეხვედრის მიზანი იყო

 

  • სოციალურ გავლენაზე ორიენტირებული ინვესტირების შესახებ საერთაშორისო გამოცდილების გაზიარება
  • საქართველოში პირველი სოციალური გავლენის ფონდის კონცეფციის გაცნობა
  • გავლენის ინვესტორთა კლუბის დაარსება
  • ფონდის პოტენციურ ინვესტორებთან თანამშრომლობის შესაძლებლობების გამოკვეთა

შეხვედრას მაღალი სოციალური პასუხისმგებლობის მქონე კომპანიები და ინდივიდუალური ინვესტორები დაესწრნენ.

 

პროექტის შესახებ

 

გავლენის ფონდი ევროკომისიის მხარდაჭერით მიმდინარე პროექტის "თანამშრომლობა დადებითი ცვლილებებისთვის - სოციალური მეწარმეობისა და სოციალური ინვესტიციების განვითარება ეკონომიკური და სოციალური გაძლიერებისთვის აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებში" ფარგლებში იქმნება.

იმავე საკითხზე იხილეთ EVPA-ს ვებგვერდი